Produkty

ZERO Aqua Holzlasur SLF

Pro vnější a vnitřní nátěry rozměrově stálých a nestálých dřevěných stavebních částí, k renovačním nátěrům starých lazurovaných ploch (lazurami s obsahem ředidel i vodou ředitelnými). Bezpečně lze použít v prostorách kde dochází ke styku s potravinami (TÜV – posudek).

galerie sipecka